Andrej Vaščík

Bc. Andrej Vaščík

Dátum narodenia: 28. 4. 1987

Vzdelanie:

September 2009 – súčasnosť: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov -- UMB Banská Bystrica; Magister v odbore Medzinárodné vzťahy;

September 2006 – máj 2009: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov – UMB, Banská Bystrica, Bakalár v odbore Medzinárodné vzťahy

September 1999 – jún 2006: Štátna jazyková škola, Žilina - Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (anglický jazyk)

September 2002 – máj 2006: Gymnázium, Žilina - Maturita

Prax:

november 2009:
výskum verejnej mienky pre poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja (prieskum mienky občanov o službách v Banskobystrickom samosprávnom kraji – doprava, zdravotníctvo, školstvo)

september 2010:
Asociácia prednostov úradov miest a obcí Slovenska (účasť na organizácii a príprave celoslovenskej konferencie prednostov úradov miest a obcí Slovenska)

2006 – 2007
členstvo v analytickej organizácii Pylon Intelligence

2007 – súčasnosť
členstvo v analytickej organizácii Project ARES (organizácie zamerané na analýzy najnovších trendov v oblasti zahraničnej, bezpečnostnej politiky a ekonomickej spolupráce)