7708

Petr Bakalář

Mgr. Petr Bakalář, * 27. ledna 1970

Vzděláním psycholog, je podnikatel. Syn významného psychologa Eduarda Bakaláře. Mimo jiné autor kontroverzní knihy Tabu v sociálních vědách. Věnoval se šíření "alternativních" metod výuky psychologie na několika středních a vysokých školách, z tohoto období pocházejí i jeho publikace Psychologie v otázkách, Kniha otázek a Cvičebnice psychologie. V současné době působí, jak sám říká, "v oblasti psychologického "undergroundu", kde se s několika sobě podobnými snaží vytvářet alternativu k poněkud sterilnímu prostředí akademické psychologie". Při příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. v Praze pořádal Bakalář protestní demonstrace ateistů pod heslem Evoluce, ne bible!

Sociolog a pedagog z katedry společenských věd Policejní akademie ČR Tomáš Kamín na něj za knihu o rasové nerovnosti, eugenice, judaismu jako skupinové evoluční strategii a rozdílech mezi muži a ženami Tabu v sociálních vědách podal žalobu za hanobení národa a rasy. Policie ji na základě jiného posudku znalce Zdeňka Zbořila odložila s odůvodněním, že nejde o podezření z trestného činu.

Knihu kritizovalo i vedení pražské Židovské obce. Někteří publicisté ji přirovnávají k vydání Mein Kampfu v České republice. Čtvrtletník Českého helsinského výboru Lidská práva jej za knihu Psychologie Romů označuje za rasistu a diletanta. Knihy Psychologie Romů i Tabu v sociálních vědách jsou odbornou obcí označovány za pseudovědecké, některými jako např. Michalem Franklem z Institutu Terezínské iniciativy dokonce za rasistické a antisemitské spisky. Bakalářovi akademická obec vytýká nepřesné, zavádějící, případně chybějící definice pojmů, dezinterpretace textů, znovuoživování dávno překonaných teorií, selektivní a manipulativní práce s literaturou, slovník zavánějící holocaustem.

"Bakalář je současným pokračovatelem rasových teorií z 19. století a zastáncem eugeniky", píše ve stati "Současný antisemitismus české krajní pravice" Petr Zenkner, doktorand z Institutu politologických studií FSV UK v Praze .

"Síla Petra Bakaláře spočívá (na rozdíl od neonacistů - amatérů) v tom, že své názory a postoje nevykřikuje na fotbalových stadionech či neprezentuje v otevřeně rasistických tiskovinách, ale umně je vkládá do podoby "vědeckých" zjištění a "nezaujatých" výzkumů. Bakalář dokáže umně "třídit" data k obrazu svému a vytvořit tak mýtus o objektivní analýze rozdílů mezi "rasami" a jejich chováním, velikostí mozku, IQ apod.", konstatuje například sociolog a univerzitní pedagog z katedry společenských věd Policejní akademie ČR Tomáš Kamín.

Bakalářovy osobní stránky provozuje autor jako diskusní portál s názvem "Institut pro výzkum tabuizovaných témat".

Bibliografie


Psychologie v otázkách Portál, 1999
Kniha otázek: kniha, která zpříjemní čekání Portál, 2001
Cvičebnice psychologie Votobia, 2003
Tabu v sociálních vědách Votobia, 2003
Psychologie Romů, volné pokračování knihy Tabu v sociálních vědách Votobia, 2004
Psychologický průvodce Prahou Votobia, 2006
"Intelektuálové v KSČ". In: Dluhy české politiky, 2006
Bůh jako psychický virus Beta Books, Alfa Publishing. 2008
Kurz sebepoznání Triton, 2009