Peter Staněk

doc. Ing. Peter Staněk, CSc.

ekonóm, pracuje v Ekonomickom ústavu SAV

Výskumná oblasť:
Finančné trhy
Globalizácia
Svetová ekonomika
Znalostná ekonomika
Štruktúrny a technologický rozvoj

Publikácie:

Člen v projektoch: