Zdeněk Erben

Autor, pobývající v Řecku, je členem Socialistické organizace XEKINIMA (řecké sekce Výboru pro dělnickou internacionálu - Committee For A Workers International)