Josef Trnka

JUDr. Josef Trnka byl v letech 1998 - 2001 1. náměstkem České správy sociálního zabezpečení, zodpovědným za oblast důchodů. "S problematikou ingerence jsem byl tedy konfrontován jako představitel státní správy a úvahy politiků mne spíše iritovaly, než napomáhaly k optimalizaci práce...", říká dnes o svém někdejším působení.

Publikuje v Právním rádci, na serveru Zpravodaj Aliawebu, v Britských listech i jinde.

Je autorem či spoluautorem několika knih o sociálním zabezpečení, důchodovém pojištění a příbuzné problematice.