9585

Josef Mrázek

Ing. Josef Mrázek, CSc.

Vystudoval ČVUT, fakultu elektroinženýrství, kterou ukončil v roce 1952 a nastoupil jako konstruktér do ČKD Praha Elektrotechnika. Absolvoval dvoletou presenční vojenskou službu a v roce 1959 jako vědecký aspirant v Ústavu pro elektrotechniku ČSAV obhájil kandidátskou disertační práci v oboru elektrofyzika a jako vědecký pracovník ve stejném ústavu pracoval v oboru fyzika dielektrik a atmosférických výbojů do roku 1996, s výjimkou let 1990 až 1993, kdy byl přednostou Okresního úřadu Praha Západ. Po roce 1996 dokončoval své původní teorie o ztrátových pochodech v dielektrikách a v oboru dlouhých atmosférických výbojů (blesků) a unikátní experimenty s výboji o délce až 70 m. Výsledky prezentoval na mezinárodních konferencích a publikoval ve formě článků. .

V roce 1969 byl Mrázek citován ve vládní publikaci jako odstrašující příklad nestraníka veřejně kritizujícího okupaci. Sebrán policií byl až v červnu 1989 kvůli dokumentu "Několik vět". Po listopadu 1989 zakládal Občanská fóra v Černošicích a na Praze 4 a okresní OF Praha-západ a na Krajském národním výboru pro Středočeský kraj a jako za Středočeský kraj zvolený člen pracoval v ústředním orgánu OF -- Výboru Koordinačního centra Občanského fóra. Jako organizátor akce Černošická výzva se snažil zabránit Václavu Klausovi v likvidaci OF. Byl jedním ze zakladatelů hnutí Demokraté 92.

Od roku 1995 se Mrázek, jako v oboru vzdělaný laik, intenzivně zabývá zdravotnictvím z hlediska zájmů pacientů. Je viceprezidentem Svazu pacientů ČR a delegátem za ČR v IAPO (Světové sdružení pacientských organizací) a byl zástupcem pacientů v různých českých orgánech, například Kategorizační komisi pro léky při MZ. Za žádnou ze svých aktivit nebyl a není placen. Mrázek je autorem projektu: "Veřejné zdravotnictví jako služba občanům" a článků z oblasti politiky, ekonomiky, sociální oblasti a zdravotnictví. Věnuje se také politologii a teorii důchodových systémů a jako koordinátor projektu občanského politického hnutí Spojení 12 http://www.spojeni.org navázal na odkaz českého politologa Jaroslava Langera a zkušenosti z doby Občanského fóra. .