Michael Volný

Michael Volný (*1975, vyrůstal na Jižním Městě, tehdy Praha 4 a Československo)

  • Bc. a Mgr. Universita Karlova v Praze
  • M.S. a Ph.D. University of Washington in Seattle (školitel: prof. František "Frank" Tureček; zaměření: interakce hypertermálních iontů v plynné fázi s povrchy, povrchově zesílená Ramanova spektroskopie)
  • Nedokončené studium VŠE v Praze
  • První postdoctoral: W. Tim Elam (Applied Physics Laboratory) a František Tureček (Department of Chemistry), University of Washington, Seattle (Výstup: modifikace MALDI povrchů pro stanovení fosfopeptidů v komplikovaných proteomických vzorcích, využití komerčního CMOS čipu jako substrátu pro proteinové mikroereje)
  • Druhý postdoctoral: Robert Graham Cooks (Aston Labs, Department of Chemistry), Purdue University, West Lafayette (http://aston.chem.purdue.edu/user/michael-volny)
  • Vedlejší zájmy: mountaineering, běhání, historie vědy, dříve ekonomie a literatura, autor a překladatel počítačové literatury, marná snaha naučit se německý nebo francouzský jazyk