6157

Tomáš Samek

(nar. 1964) Lingvistický antropolog, překladatel a publicista. Studoval na University of Virginia ve Spojených státech a École Normale Supérieure v Paříži. Po pracovní stáži v Bundestagu řídil v pražské Parlamentní knihovně projekt Eurovoc, jehož cílem bylo sladit sémantické nástroje vyhledávání informací používané v databázích Evropské unie.

Dnes jako doktorand na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zkoumá veřejný prostor u nás a v Německu z hlediska sociální komunikace: Kdo jsme "my" a jak svou mluvou přispíváme ke vzniku pocitu sociální sounáležitosti? Jak se společenská exkluze a inkluze odráží v našich každodenních komunikačních projevech? Co naše jazykové chování vypovídá o sociálních vztazích, které panují ve veřejném prostoru?

Webová stránka: ZDE