Milan Vlk

Narozen 1969, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, absolvoval zaměstnaneckou anabázi v českém raně kapitalistickém bankovnictví i ve státních podnicích a státní správě. Nyní zaměstnán jako technický redaktor specializovaného elektronického produktu v soukromé firmě v Praze. Bez politické příslušnosti.