4059

Milan Dubský

Narozen 1929 v Netolicích. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracoval jako redaktor Mladé fronty, v Čs. rozhlase, v Československé obchodní komoře. V době normalizace jako popelář, závozník, dělník na stavbě a v JZD. Po roce 1989 se vrátil k novinářské práci a pracoval jako tlumočník a překladatel. Tyto činnosti a jako publicista vykonává dosud. Je autorem řady básní, próz, statí a textů k písním.