Michal Mašín

Michal Mašín (nar. 1974) vystudoval po absolvování Střední zemědělské školy ve Stříbře bakalářský obor Péče o životní prostředí malých území a provozů na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V magisterském stupni studia se tamtéž věnoval obecné ekologii a ekologii mikrobiálních společenstev v půdě, během doktorského studia se přeorientoval na hydrobiologii a zabýval se dynamikou mikrobiálních společenstev ve vodě. Momentálně se věnuje základnímu výzkumu fototrofních organismů na Mikrobiologickém ústavu AV ČR.