Milan Fujda

Mgr. Milan Fujda, Ph.D.

Vystudoval religionistiku a filosofii na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se proměnami náboženství v kontextu modernizace a problematikou základních religionistických pojmů. Přednáší na Ústavu religionistiky FF MU, je autorem několika odborných studií a knihy Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu (v tisku). Je jedním ze zakládajících členů Sekce sociologie náboženství při Masarykově české sociologické společnosti a iniciátorem, autorem a odborným garantem projektu Centra pro religionistiku a multikulturní edukaci (CERME) zaměřeného na vzdělávání středoškolských pedagogů v oblasti multikulturní výchovy.