Jan Štěpánek

MUDr. Jan Štěpánek se narodil v roce 1937 v Praze, kde vystudoval lékařství a promoval v roce 1961. Pracoval v Hlavově ústavu Fakulty všeobecného lékařství, později jako odborný internista ve Fakultní nemocnici a v Kardiopulmonární laboratoři, která byla referenční laboratoří Světové zdravotnické organizace.

V roce 1968 se opakovaně veřejně postavil za práva nestraníků, kteří byli tehdy v naší zemi druhořadými občany. A právě to změnilo běh autorova života. V září 1968 byl vedením Karlovy univerzity vyzván k odjezdu do ciziny.

V zahraničí pracoval v kardiovaskulárním výzkumu firmy CIBA-GEIGY v Basileji. Publikoval několik desítek prací a měl příležitost navštívit řadu vedoucích pracovišť v USA. I v době práce ve farmaceutickém průmyslu měl pravidelné klinické dny, aby neztratil styk s klinickou medicínou. Po získání švýcarské internistické odbornosti se věnoval nemocným a medicíně.

Dnes žije s manželkou u Basileje, mají dva dospělé syny.