Karel Braunheld

Absolvent SOU a SPSE oboru slaboproudá elektronika, vyšší studium provozně ekonomického směru.

Zaměstnán nejdříve jako technik PC, později technolog osazovacích linek. V roce 1999 stáž ve Velké Británii na osazovací automaty Siemens, ve r. 2000 v Itálii na osazovací automaty Panasonic.

V současnosti středoškolský učitel.

Žije v Brně.