2528

Marian Kechlibar

* 1978.
Autor pochází z Ostravy, vystudoval algebru na MFF UK v Praze, dnes pracuje jako vědec tamtéž. Zabývá se rovněž teorií čísel a kryptografií.

"Ve druhém ročníku vysoké školy jsem se začal zajímat o politiku, a to politiku pravicovou. V roce 1997 jsem vstoupil do ostravské ODS a prožil s ní Sarajevo, vládu Tošovského, předvolební kampaň a vše, co následovalo po volbách. Stoupencem pravice a členem ODS jsem dosud, byť s velkými výhradami k tomu, jakým způsobem vedla předvolební kampaň v roce 2002. S tím, jak se studium matematiky posouvalo ke komplikovanějším tématům, rezignoval jsem na myšlenku stát se politikem z povolání. Jednak na to nemám povahu, jednak je to příliš časově náročná práce. ", píše ve svém životopisu.

ICQ 28565339

Další podrobnosti ZDE