Petr Svoboda

Autor je studentem žurnalistiky na FSV UK a historie a společenských věd na PaedF UK. Píše o sobě:

Narodil se ve znamení Lva, což by ho před deseti lety předurčilo ke studiu postmoderní filosofie. Nakonec skončil na žurnalistice a s odstupem se poťouchle vysmívá postmoderním epigonům. Často a rád sám sebe dekonstruuje, což mu ale nebrání v tom, aby se zabýval židovskou mystikou a popíral popírače holocaustu. Pracuje pro oficiální server Univerzity Karlovy iFORUM, kde dělá hlavně rozhovory s osobnostmi a běžnou zpravodajskou činnost. Příležitostně publikuje na internetu a v Literárních novinách - hlavně o filosofické literatuře a fejetony. S oblibou hraje šachy a kvituje, že funguje české školství a to i navzdory školské reformě. Ze všeho nejvíce se bojí situací, kdy se vylije s vaničkou i dítě.