1445

Jan Smíšek

Doc. PhDr. Jan Smíšek se narodil 5. 3. 1926 ve Višňové, okr. Liberec. Vyučil se slévačem, původně pracoval jako slévač a skladištní dělník. Vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze v letech 1949-1953, obor historie a filosofie. Od roku 1947 byl redaktorem závodních novin, v roce 1953 začal pracovat jako redaktor Rudého práva, odborné zaměření historiografie, později filosofie. Od roku 1959 působil jako vysokoškolský učitel a vědecký pracovník.

Ve známost vešel především jako filosof aktivně a nebojácně vstupující do politických polemik. Byl rovněž teoretikem výtvarného umění, výtvarným kritikem, básníkem a spisovatelem.

Mezi jeho hlavní práce patří: Tři studie o člověku (1965-68) K pojmovému určení a vyjádření soudového člověka, 1969 Pojednání o člověku, 1969 Pře o komunismus, 1969

O nekonformnosti jeho názorů mj. svědčí to, že od r. 1971 měl zákaz publikování. Jeho práce Etudy o socialismu byla sice v r. 1971 vydána nakladatelstvím Melantrich, ale již vytištěný a svázaný náklad šel do stoupy, dochovaly se jen dva výtisky. Obsáhlý výtah z této práce nazvaný Den rudé lucerny byl uveřejněn až mnohem později - na podzim roku 2001 (po 30 letech!) v časopisu Redhot č. 35/2001 a posléze v Britských listech. Přispíval také do časopisu Marathon.

Laskavostí přátel vycházejí jeho myšlenky, eseje a knihy v digitální podobě nyní na stránkách internetových NEnovin.