Jiří Flutka

Autor dlouhou dobu pracoval v Čs. rozhlase jako zástupce šéfredaktora Hlavní redakce zábavy. Nyní zde pracuje jako dramaturg vzdělávacího programu "Třetí Milenium".