Ryszard Bugaj

Autor polského týdeníku Rzecpospolita je ekonóm, pracuje v Požskej akadémii vied. V rokoch 1989 -- 1997 bol poslancom požského Sejmu. Bol spoluzakladatežom a lídrom Únie práce.