Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze

Vážné pochybnosti o "zákonu Kmenta"

6. 2. 2009 / Jan Čulík

Štěpán Kotrba má pravdu, že bylo třeba zamezit účelovému zveřejňování tajných informací ze soudních spisů během soudních procesů - něco takového je pohrdání soudem. Na druhé straně co když důvěr...