Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti

Jak ideologie funguje jako zástěrka moci

1. 6. 2011

V současném svém televizním seriálu "Jak nás všechny dohlížejí stroje láskyplné milosti" zesměšňuje Adam Curtis nekonečné hledání světového pořádku, na němž se účastnilu za poslední půl sto...

Existuje al Kájda jako globální organizace? Ne.

10. 5. 2011

V době, kdy jsem začínal číst BL, tento server věnoval rozsáhlou pozornost dokumntárním filmů, Adama Curtise. BL psaly, že Curtis po dlouhé a podrobné rešeršní práci dospěl k názoru, že AL KÁJDA J...