Ilja Herold

Ing. Ilja Herold, CSc.

Snad už mu je osmdesát... Tak dlouho už je důchodce. Je ženat, má dvě dospělé děti a několik vnoučat.

Vzděláním ekonom, žena pracovala jako laborantka ve zdravotnictví. Jeho celoživotním oborem i zájmem byla všeobecná strukturální jakož i průmyslová organizace - od dílny až po ministerstvo, a struktury a procesy řízení. Později, ale to již neprofesionálně, k tomu přibyly otázky ekonomie politické. Pracoval na ministerstvu a vedl výzkumné oddělení na Akademii věd.

Byl vždy bezpartijní. Tvrdí ale, Marxovo vidění světa a jeho ekonomických dějů je nejblíže poselství Ježíše z Nazaretu... Je praktikující evangelík. Ing. Herold je členem Českobratrské církve evangelické , kde působí i jako laický kazatel. Je zakladatelem občanského sdružení Křesťanský dialog, hnutí pro nápravu věcí lidských. Od roku 1991 vydává časopis Poznámky k otázkám míru a spravedlnosti.