Svatava Urbanová

Autorka vyučuje české literatuře na Ostravské univerzitě.