Miroslav Grebeníček

Doc. PhDr. Miroslav Grebeníček CSc.
* 21. 3. 1947

předseda ÚV KSČM, poslanec PS PČR

Narodil se 21.3.1947 ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Je absolventem Pedagogické a Filosofické fakulty UJEP Brno.

Manželka Sylva, 1 syn, 2 dcery.

Po ukončení studia působil na různých stupních škol v okresech Uherské Hradiště a Břeclav. V letech 1973 až 1975 pracoval jako samostatný vědecký pracovník v regionálním muzeu v Mikulově. Od roku 1975 působil na Masarykově univerzitě v Brně, kde přednášel dějiny ekonomických a politických teorií, světové dějiny 19. a 20. století, dějiny komunistického a dělnického hnutí atd. V poslední době se zabýval zejména agrárními dějinami Československa.

Autor několika monografií a mnoha studií, odborných článků, libret a scénářů zaměřených k dějinám 19. a 20. století.

Členem KSČ je od roku 1975. Do politického života však výrazněji vstoupil až po 17. listopadu 1989, neboť do té doby byl prakticky neustále v názorových rozporech s tehdejší byrokratickou stranickou nadstrukturou.

V roce 1990 byl zvolen poslancem FS ČSFR, byl předsedou poslaneckého klubu KSČM, místopředsedou Federální rady KSČS, dále předsedou Rady Federace KSČM a SDĽ. Od června 1993 předsedou ÚV KSČM (zvolen opětovně 1995 a 1999), v červnu 1996, v červnu 1998 a v červnu 2002 opětovně zvolen poslancem PS PČR. Působí ve výboru pro školství a kulturu (místopředseda) a ve výboru volebním (taktéž místopředseda).