Marián Repa

Marián Repa

Narodil sa 8. februára 1972 v Martine. Po maturite na Strednej lesníckej škole v Liptovskom Hrádku študoval v rokoch 1991 - 1996 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor história a filozofia, neskôr politológiu. Od marca 1999 pracuje ako novinár vo spoločensko politickom týždenníku SLOVO. Začínal ako redaktor zodpovedný za kultúru, neskôr písal reportáže. V súčasnosti sa venuje vnútornej politike.