Dalibor Jenik

Autor žije a pracuje v USA. Vyštudoval politológiu na Prešovskej univerzite a anglický jazyk na Johns Hopkins University v Baltimore. Zúčastnil sa stáže v americkom Kongrese. Pracoval pre špecializovaný program US Department of Defense a momentálne pôsobí ako nezávislý novinár.