Jakub Michálek

Autor je členem komise pro revizi práva k nehmotným statkům České pirátské strany