Vilém Maršík

Autor je předseda komise pro pro revizi práv k nehmotným statkům a pro svobodu na Internetu České pirátské strany. Vystudoval německé bilingvní gymnázium a informatiku na MFF UK. Věnuje se vývoji svobodného softwaru. Je členem České pirátské strany