7657

Albert Meltzer

7. 1. 1920 – 7. 5. 1996

Albert Meltzer byl anglický anarchista, aktivní od třicátých do devadesátých let dvacátého století a zároveň umělec (malíř) a boxer.

Podporoval španělský anarchistický odboj proti fašistickému režimu, založil časopis Black Flag a je znám především jako průkopník takzvaného "class-struggle anarchism", tedy anarchismu třídního boje.

Albert Meltzer byl nadšeným anarchistou od svých patnácti let až do své smrti. Jeho rozhodnutí vstoupit do revoluční politiky pramenilo, jak sám říkal, ze zkušeností z tréninků boxu. První anarchistický mítink, na kterém obhajoval před Emmou Goldman box, navštívil ve svých 15ti letech.

Byl celoživotním odborářem, bojoval proti britským fašistům, aktivně podporoval anarchistické komuny a milice během španělské revoluce a německý odpor proti nacistům. V souvislosti se španělskou občanskou válkou podnikal řadu věcí: od organizování solidárních demonstrací a propagandy ve prospěch anarchistů a anarchistek až po spolupráci na tajných dodávkách zbraní do Španělska. V poválečné době pomáhal obnovit španělský proti-frankistický odboj a mezinárodní anarchistické hnutí. Spoluzakládal Anarchistický černý kříž a následně i časopis Black Flag.

Jeho pojetí anarchismu jako revolučního hnutí pracující třídy způsobilo konflikty s těmi, kteří anarchismus chápali spíše jako sociálně nepříliš ukotvenou myšlenku blízkou liberalismu, což byl přístup, který ve 40. letech 20. století dominoval britskému anarchistickému hnutí. Problémy a obvinění ze sektářství mu přinesl také jeho kritický vztah k tzv. Nové levici v 60. letech 20. století. Své osudy shrnul v autobiografii „I Couldn't Paint Golden Angels“ (Nemohl jsme kreslit zlaté anděly).

V jeho pojetí bylo každé privilegium nepřítelem lidské svobody – tedy nejenom privilegia kapitalistů, králů, byrokratů a politiků, ale také přízemní aspirace oportunistů a kariéristů mezi anarchisty samotnými.