Silvie Kratochvílová

Autorka se narodila roku 1978. Vystudovala češtinu a francouzštinu. Prošla několika stážemi v zahraničních školách. Zabývá se rozvojem školství. V současné době poskytuje poradenství školám v oblasti začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol hlavního vzdělávacího proudu.