Pavel Stankuš

Vystudoval Fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství, v současné době pracuje ve FN Královské Vinohrady Praha.