Jiří Krautwurm

Vystudoval fyzikální inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT 1984, pracoval ve Fyzikálním ústavu ČSAV (dnes AV ČR), doktorandskou práci obhájil na universitě Josepha Fouriera v Grenoblu 1994, v současnosti pracuje v oblasti informačních technologií, v rámci Strany zelených byl členem odborných sekcí energetické a dopravní. Ze Strany zelených vystoupil v symbolický den 10. prosince 2009 - Den lidských práv.