Pavel Sekerka

Kurátor sbírek pivoněk, listnatých dřevin, árónovitých rostlin mírného pásma a stínomilných trvalek, vedoucí projektu evidence genových zdrojů botanických zahrad ČR - databáze Florius.