Ondřej Blažek

Absolvent Pedagogické fakulty UK, obor bohemistika - historie.