František Duška

Autor pracuje na Klinice anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.