Václav Procházka

Mgr. Václav Procházka, od r. 2007 zaměstnanec Ústavu skla a keramiky VŠCHT se zaměřením na mikroskopii a technickou mineralogii, externí doktorand oboru Geologické vědy na PřF UK. Vede internetový odborný časopis "Geochemie a mineralogie".