Kateřina Procházková

Autorka je absolventkou Ostravské univerzity, v současnosti pracuje v Pekingu.