Miroslav Florian

Narozen 10. 5. 1931 v Kutné Hoře, vystudoval na FF UK knihovnictví, pracoval jako redaktor v Čs. rozhlasu a v nakl. Československý spisovatel, kde redigoval sbírky poezie. Svou první básnickou knížku vydal v sedmnácti letech ještě jako student gymnázia, poté následovalo na čtyři desítky básnických sbírek a několik knížek veršů pro děti. Zemřel v Praze roku 1996 v den svých pětašedesátých narozenin.