4660

Jana Schmiedová

Autorka studuje na katedře politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci.