Zdeněk Homola

Autor je lékař (1956), bydlí v Praze, jako psychiatr se zajímá o problematiku lidí handicapovaných z důvodů psychické či sociální poruchy. Příležitostně publikuje v tisku a na internetu.