Sergej Timofějev

Сергей Александрович Тимофеев

Sergej Alexandrovič Timofějev se narodil 19. srpna 1946 ve Vilnjusu v tehdejší Litevské SSR, nyní Litva. Promoval v roce 1968 na Fakultě ekonomiky Uralské státní university a tamtéž získal v roce 1973 titul kandidáta ekonomických věd obhajobou vědecké práce na téma Optimalizace struktury zdrojů organizací základního výzkumu.

Postupně získal velké pedagogické zkušenosti Ve Sverdlovském národohospodářském institutu, Uralském polytechnickém institutu, Uralské státní universitě a mnohých dalších institutech pro odbornou přípravu a výchovu. V letech 1977 až 1986 byl vedoucím oddělení Výzkumného ústavu strojírenského podniku Uraltěžmaš. Od roku 1988 působil jako starší vědecký pracovník v Ekonomickém ústavu Uralského oddělení Akademie věd SSSR, nyní Ruské akademie věd. Předmětem jeho vědeckého zájmu a zkoumání byly formulace cílů ekonomického řízení a metody odhadů efektivity především v oblasti přípravy a posuzování výzkumných projektů.

Od roku 1990 pracuje v soukromém sektoru. V roce 2002 přijal místo poradce viceprezidenta GAZPROMu. V současnosti vykonává funkci vicepresidenta největšího ruského nestátního penzijního fondu Gazfond, do které byl jmenován v roce 2007.

Sergej Alexandrovič Timofějev: Antiekonomie RUEN