Jiří Pištora

Jiří Pištora (*12.6.1932-26.9.1970) Narodil se v Pardubicích. Byl redaktorem časopisu Tvář (1963-4) a spolupracovníkem časopisu Sešity (1966-9). Publikoval časopisecky např. v Červeném květu, Hostu, Literárních novinách, Listech aj.