4279

Václav Hrabě

13. 6. 1940 v Příbrami - 5. 3. 1965 v Praze

básník beat-generation, širšímu okruhu čtenářů znám třemi výbory poezie - Stop-time (1967, MF 1969) a Blues v modré a bílé (Melantrich 1977), Blues pro bláznivou holku (1990). Divadelní odborníci jej znají i z pásma Korunovační blues (Dilia 1981). Verše však publikovaly časopisy (Divoké víno, Taneční hudba a jazz), recitovaly se na divadlech (Docela malé divdlo v Litvínově, Viola, Ateliér - Šafrán, Wolkrův Prostějov 1975), zhudebněny Vladimírem Mišíkem, Karlem Velebným a Luďkem Hulanem a známy byly i z gramofonových desek (Karel Velebný - Poezie a jazz II 1967, Neckář 1979, Mišík ETC 1980, 1986, Panton 1989), rozhlasu (1988) či televize (Barevný den - ČST 1967). Dík péči Miroslava Koáříka a přátel kolovaly i v rukopisech. V únoru 1965 se setkal s Allanem Ginsbergem v Praze. Podrobněji se Hrabětem zabýval dramaturg, režisér a recitátor Miroslav Kovářík, který získal básníkovu pozůstalost, v pásmech Stoptime či Blues pro bláznivou holku v klubu v Řeznické či v pořadu Zelené peří v klubu Rubín.

Hraběte vydal v Mnichově roku 1985 v edici Pozezie mimo domov i Daniel Strož.

Podrobnosti ZDEZDE