Richard Menczer

Autor pracuje ve slovenské agentuře Interel, která prezentuje na Slovensku EU-Russia Centre

EU-Russia Centre je zdrojom informácií a analýz pre každého, koho zaujímajú vzťahy EÚ a Ruska, špeciálne so zameraním na demokratický status Ruskej federácie. Cieľom organizácie je podporovať bližšie vzťahy medzi EÚ a Ruskom, prispievať k rozvoju týchto vzťahov názormi a myšlienkami a zaručiť, aby sa obe strany hlásili mimo iného k dodržiavaniu medzinárodných štandardov demokracie, občianskych slobôd a nezávislého súdnictva.