Marcel Mojžiš

Marcel Mojžiš -- autor je študent Fakulty politických vied a medzinárodných vztahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.