Pavel Viktorin

Autor pracuje v expertní firmě Glass Service