4025

Bohuslav Reynek

* 31. 5. 1892 Petrkov u Havlíčkova Brodu + 28. 9. 1971 Petrkov u Havlíčkova Brodu

český básník, překladatel, grafik a spolupracovník vydavatele Floriana ve Staré Říši

Jeho literární dílo zahrnuje 9 básnických sbírek, 2 sbírky básní v próze, množství významných překladů (Novalis, Ch. Baudelaire, T. Corbiére, P. Claudel, F. Jammes) a expresionistických básníků (G. Trakla, Ch. Péguyho, M. Jacoba). 1926 se jeho ženou stala francouzská básnířka Suzanne Renaud. Studia kresby a malby v době studia na gymnáziu v Jihlavě (1910) zhodnotil v portrétní tvorbě, vedoucí k navázání kontaktu s umělci Osmy a Skupiny výtvarných umělců, později Tvrdošíjní. Po 1915 se věnoval vlastní básnické tvorbě a překladatelství (Dobré dílo J. Floriana), 1920 vznikly jeho expresionistické linoryty, spjaté s uměním krásné knihy. Při vydávání Sešitů poesie spolupracoval s J. Čapkem, později s V. Hofmanem.

Zdroj: Nová Encyklopedie českého výtvarného umění, Praha, 1995

BIBLIOGRAFIE : Žízně (sbírka básní 1921) Rybí šupiny (sbírka básní v próze, 1922) Had na sněhu (sbírka básní v próze, 1924) Smutek země (sborník, sbírka básní 1924; oddíly Květná neděle a Smutek země byly otištěny ve Nova et vetera, 1918) Rty a zuby (sbírka básní 1925) Setba samot (sbírka básní 1936) Pieta (sbírka básní 1940) Podzimní motýli (sbírka básní 1946) Podzimní motýli, Sníh na zápraží, Mráz v okně (sbírka básní 1969, ed. I. Diviš) posmrtně: Odlet vlaštovek (sbírka básní, psáno 1969-71) (z portálu Městské knihovny Karlovy Vary)