Marek Velebný

Autor je absolventem Fakulty humanitních studií (předchůdce Fakulty filozofické) Západočeské univerzity v Plzni.