Vít Slíva

* 11.1.1951 v Hradci u Opavy

Básník. Vystudoval na Filozofické fakultě UJEP (dnes MU) v Brně obor čeština - latina. Učí na Biskupském gymnáziu v Brně. Vydal sbírky veršů Nepokoj hodin (1984), Černé písmo (1990), Volské oko (1997), Tanec v pochované base (1998), Na zdech stíny osik (1999), Grave (2001), Bubnování na sudy (2002) a Rodný hrob (2004). Je členem občanského sdružení Weles a spolupracuje na vydávání stejnojmenného časopisu.