Jiří Studený

  29. 2. 2008 /

  11

  1. 3. 2007 /

  17

  20. 2. 2006 /

  18

  9. 1. 2006 /

  11

Jiří Studený (1960) -- vysokoškolský učitel na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice (katedra historických věd), příležitostný básník, recitátor, moderátor. Ve své profesi se zabývá tvůrčím psaním, literární teorií, zenovým buddhismem a ekologickými aspekty umělecké tvorby.